عوارض جبران ناپذیر اتصالات پلی اتیلن گاز بر سلامتی کودکان آشکار شد

PE100 سومین نسل از PE درجه لوله است. حداقل مقاومت مورد نیاز (MRS) – این استحکام طولانی مدت و مقاومت در برابر خزش را فراهم می کند.
مقاومت در برابر تنش ترک (گاهی اوقات به عنوان مقاومت در برابر رشد کند ترک نامیده می شود). مقاومت در برابر انتشار سریع ترک
اتصالات پلی اتیلن گاز HDPE PE100 نصب آسان، سبک، انعطاف پذیر، بدون خوردگی است و عمر مفید آن تا 100 سال است. می توان آن را با استفاده از فیوژن لب به لب یا الکتروفیوژن برای ایجاد یک شبکه فشار بدون نشتی برای گاز یا آب متصل کرد.

برای کاربردهای بدون ترانشه، از همجوشی لب به لب بیشتر استفاده می شود، زیرا این منجر به نمایه بیرونی صاف و بدون برآمدگی می شود که ممکن است در کشیدن لوله به داخل زمین یا لوله میزبان مشکل ایجاد کند.

خواص لوله پلی اتیلن و HDPE PE100
حداقل مقاومت مورد نیاز (MRS): 10.0 مگاپاسکال (1450 psi)
فشار پایه طراحی هیدرواستاتیک (HDB): 1600 psi (11 MPa)
مقاومت فشاری مجاز: 7.93 مگاپاسکال
استحکام کششی در بازده: 23 مگاپاسکال
کشیدگی در زمان شکست: > 600٪
مدول الاستیسیته (50 سال): 200 مگاپاسکال
مدول خمشی: 1000 مگاپاسکال
نسبت پواسون: 0.45
ضریب انبساط حرارتی: 1.3 x 10-4 ° C-1

خواص لوله HDPE PE100 در دمای استاندارد 20 درجه سانتی گراد یا 23 درجه سانتی گراد تعیین می شود. این ویژگی ها می توانند به طور قابل توجهی تحت تأثیر دما قرار گیرند، بنابراین در دمای بالاتر خواص از جمله MRS کاهش می یابد.

در دماهای بالاتر ممکن است نیاز به اعمال فاکتورهای کاهشی برای MRS و در نتیجه MOP باشد. برخی از کدها و استانداردها عوامل کاهشی را که باید اعمال شوند، تعریف می کنند.

به عنوان مثال AWWA C901 و C906. در غیر این صورت فاکتورهای کاهش استانداردی وجود دارد که می توانند در طراحی اعمال شوند. ISO13761:1996 فاکتورهای کاهشی را برای اعمال MOP در دماهای بالاتر تعریف می کند. اینها در زیر نشان داده شده است.