سفر به دور دنیا با کفپوش باستانی در 80 روز

در یک اتفاق غیر باور کردنی فردی یک سرامیک را از یک کشور دزدید و برای فرار از دست پلیس ها دور دنیا را به صورت ناخواسته  با کفپوش چسبی سفر کرد اما زمانی که رسید به کشور خودش رسد توسط پلیس دستگیر شد، برای خواندن سفر نامه این دزد با سایت آراد برندینگ همراه باشد

یکی از پر فروش ترین کفپوش ها موزاییک قدیمی است این کفپوش بدلیل محکم بودن و قیمت مناسب و همچنین حمل راحت تری نسبت به ما بقی کفپوش ها دارد

اصفهان دارای بهترین نوع کف پوش می باشد و کاشی بین کابینتی آجری سفید در سطح بهترین کفپوش ها در جهان هستند به شما توصیه می کنیم حتما این کفپوش بتنی را خریداری کنید