دستگاه فشار خون عقربه ای ارزان زمینه ساز تولید لرزه نگار شد

وقتی برای اولین بار شروع به استفاده از مانیتور خانگی خود می کنید باید به نکات زیر دقت کنید.

هنگامی که برای اولین بار از دستگاه فشار خون عقربه ای ارزان استفاده می کنید، فشار خون خود را صبح و عصر، هر روز به مدت یک هفته اندازه گیری کنید.

سه بار مطالعه را در صبح به فاصله یک تا دو دقیقه و دوباره به همان ترتیب در شب انجام دهید و تمام قرائت ها را ثبت کنید. میانگین قرائت ها را در نظر بگیرید.

اما اگر از بقیه بیشتر است، اولی را کنار بگذارید. برای گرفتن میانگین، کافی است دو قرائت را با هم جمع کرده و بر دو تقسیم کنید. اگر از هر سه قرائت استفاده می کنید بر سه تقسیم کنید.

خوانش های روز اول را به طور کلی نادیده بگیرید، زیرا ممکن است دقیق نباشند زیرا هنوز با مانیتور خود آشنا نیستید.

در پایان هفته تصویر مفیدی از میزان فشار خون خود خواهید داشت.

پزشک شما ممکن است از شما بخواهد که زمانی که برای اولین بار فکر می کند فشار خون بالا دارید و می خواهد قبل از تشخیص بیشتر بداند، سابقه ای مانند این را نگه دارید.


هنگامی که فشار خون خود را در طول یک هفته ثبت کردید، می توانید کمتر از میزان فشار خون خود استفاده کنید – شاید هر یک تا دو هفته یک بار. پزشک یا پرستار شما می تواند در این مورد با شما صحبت کند، نیازی به اندازه گیری آن نیست.

اگر فشار خون شما برای مدت طولانی ثابت بوده است، ممکن است فقط هر چهار تا شش ماه یک بار آن را اندازه گیری کنید. پزشک یا پرستار شما می توانند به شما مشاوره دهند.

ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که بخواهید فشار خون خود را بیشتر اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، اگر داروی جدید یا دوز بالاتری از دارو به شما داده شود، تا ببینید آیا این تغییر تأثیری دارد یا خیر. همچنین ثبت شماره های خود برای چهار تا هفت روز قبل از مراجعه به کلینیک مفید است تا بتوانید به پزشک خود نشان دهید.