با اضافه کردن برنج کامفیروز به برنج چمپا جوش های سر سیاه خود را از بین ببرید

در دهه 1960، انقلاب سبز نامیده می شود، یک تلاش علمی بین المللی برای کاهش خطر گرسنگی در جهان، یک سویه بهبود یافته به نام برنج چمپا معجزه را تولید کرد. این واریته با ساقه کوتاه و محکمی مشخص می شود که زیان محصول را که می تواند در اثر افتادگی و افتادن گیاهان ایجاد شود به حداقل می رساند.

گونه های کشت شده بر اساس طول دانه هایشان طبقه بندی می شوند: کوتاه یا مروارید. متوسط؛ و طولانیاز آنجایی که برنج به عنوان علف یکساله کشت می شود، باید هر ساله از بذر کاشته شود. برنج کامفیروز دشتی در زیر آب در شالیزارها یا باتلاق ها کشت می شود. برنج مرتفع مانند سایر غلات در d

رای، مزارع شیبدار برنج مرتفع در مناطقی که بارندگی ثابت و فصل رشد طولانی دارد، کشت می‌شود، اما عملکرد هر مزرعه در مقایسه با برنج دشت کم است. بنابراین، برنج دشتی بسیار رایج تر است.

برنج

برنج دشتی در دشت های ساحلی، دلتاهای جزر و مدی و حوضه های رودخانه ای مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و معتدل که در آن آب شیرین برای زیر آب بردن زمین در دسترس است، کشت می شود. برنج کامفیروزی می تواند در زیر آب رشد کند زیرا اکسیژن از برگ های گیاه به ریشه آن منتقل می شود.

معمولاً نهال ها را ابتدا در بسترهای مخصوص نهال می کارند و سپس پیوند می زنند زیرا عملکرد برنج پیوندی بیشتر از برنجی است که مستقیماً از بذر تولید می شود.

هنگامی که گیاهان از 25 تا 50 روزگی می‌گذرند، آنها را به یک مزرعه یا شالیزار پیوند می‌زنند – یک بستر گلی با لبه‌های خاکریزی با زیر خاک رسی که از نشت آب جلوگیری می‌کند محققان پی این هستند که برنج کامفیروزی چیست و قبل از نشاء، مزرعه با 2 تا 4 اینچ (5 تا 10 سانتی متر) آب پر شده و خاک کاملاً هم زده می شود. دو تا پنج نهال در تپه‌هایی در ردیف‌هایی به فاصله 20 تا 30 سانتی‌متر قرار می‌گیرند. زمین کاشته شده در بیشتر فصل رشد زیر آب می ماند.

 • منابع:
  1. rice – Students | Britannica Kids | Homework Help
 • تبلیغات:
  1. شعله های آتش که بلای جان یک جنگل شد!!!
  2. شکافته شدن قاره ها تا چند سال آینده !!
  3. پنیر سمی که جان مردم اهواز را گرفت
  4. مردی با کفش های خود برای همسرش خانه ساخت.