کود درخت گردو عامل اصلی ایجاد سرطان در انسان ها

برای ادامه بیشتر در مورد کوددهی به طور کلی، مقالات ما را در مورد چگونگی بهبود حاصلخیزی خاک و اصلاح خاک به روش طبیعی، چرایی و نحوه کاشت کودهای سبز، چگونگی داشتن خاکی متعادل و خوش ترکیب یا حتی نحوه انتخاب خاک

استقلال می خواهید؟ دریابید که چه چیزی را کمپوست کنید و چگونه آن را انجام دهید!

فراتر از این کود درخت گردو کاشت و سپس نگهداری، ورودی های کود برای تغذیه خود گیاه در هر مرحله از زندگی باغ شما، مستقیماً به درخت مورد نیاز است.

نیتروژن بر رشد درخت، کیفیت جوانه های گل و سپس پروار شدن میوه ها تأثیر می گذارد. همچنین به عملکرد سازگارتر کمک می کند. در درختان میوه، نیازها به ویژه در پایان زمستان، درست قبل از باز شدن جوانه ها (شکستن جوانه ها)، در زمان میوه دهی (میوه گیری) و درست پس از برداشت آشکار می شود.

فسفر با انرژی بخشیدن به رشد ریشه ها باعث تسریع در تشکیل میوه می شود و بر بلوغ خوب و همچنین بر طعم آن تأثیر می گذارد. همچنین مقاومت در برابر سرما و بیماری را تشویق می کند.

پتاسیم بر کیفیت میوه ها و میزان قند آنها تأثیر می گذارد. در برابر کم آبی شرکت می کند یا حتی مقاومت خود را افزایش می دهد.

توصیف
در عین حال، عناصر دیگر به درجات مختلف نقش خود را ایفا می کنند. کلسیم به رشد ریشه و استحکام چوب و شاخ و برگ کمک می کند. منیزیم، گوگرد یا آهن اجازه تشکیل کلروفیل را می دهد و بنابراین بر روند فتوسنتز تأثیر می گذارد (کمبود آن باعث زرد شدن برگ ها نیز می شود).

در مورد عناصر کمیاب – آهن، منگنز، مس، روی، بور، مولیبدن و غیره. – نقش اساسی در متابولیسم گیاهان، رشد و سلامت آنها دارند.

کود

مشخصات با توجه به نوع درختان میوه از نظر دریافت مواد مغذی، بین خانواده ها، گونه ها و واریته ها تفاوت هایی وجود دارد.

در پرورش مرکبات، مدیریت ریز مغذی ها اهمیت ویژه ای خواهد داشت. کمبود روی باعث ریزش برگ، تشکیل میوه ضعیف، میوه با کیفیت پایین می شود. کمبود منگنز باعث تغییر رنگ شاخ و برگ می شود. کمبود آهن تا حدی عامل کلروز معروف آهن (زرد شدن برگها) خواهد بود و بر رشد و تولید تأثیر می گذارد. کمبود بور تأثیر مخربی روی میوه خواهد داشت. کمبود مس باعث آسیب پوست، تغییر رنگ، اعوجاج و از بین رفتن برگ و میوه می شود.

اطلاعات کلی در مورد انواع مختلف مرکبات و نحوه پرورش مرکبات، و همچنین مقالات مفصل ما در مورد درختان لیمو، درختان پرتقال، کامکوات، کالاموندین و پوملو را بیابید.

توصیف
برای درختان میوه کوچک، می توانید از کودهای توت فرنگی و میوه های کوچک استفاده کنید که اغلب یک راه حل کوددهی جهانی با عملکرد دوگانه بهبود خاک و تغذیه گیاه ارائه می دهند. جزئیات بیشتر را در مقاله ما در مورد 6 میوه کوچک که به راحتی رشد می کنند بیابید: توت فرنگی، تمشک، زغال اخته، توت، توت فرنگی و توت سیاه.